Avertisment


Materialul de pe site a fost pregatit de catre Buruiana Procop – Cabinet de Avocat exclusiv in scop de informare si nu poate fi considerat drept consliere juridica. Materialul postat pe acest site nu este intentionat pentru a crea, iar primirea unui asemenea material nu constituie, drept relatie client-avocat; respectiv cititorii acestui material nu pot acitona in baza acestui material si trebuie sa solicite consultanta juridica specializata. Prezentul site contine trimiteri catre alte sit-uri de internet.

Buruiana Procop – Cabinet de Avocat nu subscrie la informatia continuta pe aceste site-uri, iar folisirea informatiei de pe aceste site-uri este pe riscul dvs.